Co dělat při autonehodě

Získání řidičského průkazu je významný okamžik v životě člověka. Spolu s tím přichází i zodpovědnost. Například, jak se zachovat při autonehodě, jak se postarat o své vlastní zdraví i zdraví ostatních, kteří s Vámi cestují nebo jsou účastníky nehody. Níže si můžete podrobně přečíst některé rady, jak jednat v takové situaci a také jak vyplnit formuláře o dopravní nehodě a poškození vozidla.

Co dělat bezprostředně po autonehodě.

I když to může být velmi stresující situace, základem je zachovat klid.

Vyzkoušejte, jestli se můžete hýbat a zda je možné opustit vozidlo. Pokud s vámi cestují i další osoby, pokuste se zjistit jaký je jejich stav a zda jim nehrozí bezprostřední nebezpečí.

Ujistěte se, že máte vypnutý motor a zabrzděné vozidlo. Když necítíte benzín, spusťte výstražná světla – v opačném případě by hrozilo zažehnutí unikajícího paliva kvůli možnému zkratu ve vedení poškozeného vozu.

Opusťte vůz a nasaďte si výstražnou vestu. Zkontrolujte opět stav ostatních pasažérů – zda jsou při vědomí, dýchají, nemají zapadlý jazyk, nedochází u nich k masivnímu krvácení. Případně proveďte bezodkladnou první pomoc.

Místo nehody označte výstražným trojúhelníkem ve vzdálenosti cca 50 metrů od vozidla. Poté pomozte ostatním cestujícím opustit vozidlo. Nikdy nehýbejte s osobami, u nichž existuje podezření na zranění páteře. Odveďte pasažéry na bezpečné místo – dál od místa nehody, ideálně za svodidla. Pokud jsou účastníky nehody. Další vozidla, zkontrolujte stav jejich pasažérů.

Přivolejte pomoc, nejsnáze skrze centrální číslo 112, případně přes aplikaci Záchranka. S dispečerem mluvte srozumitelně, pokud možno klidně a pomaleji. Uveďte:

  • Své jméno a příjmení
  • Místo nehody – silnici nebo ulici, nejbližší obec, číslo na sloupu veřejného osvětlení, kilometrovník, významné orientační body (budovy, železniční přejezd, silo, potok atd.)
  • Popis nehody – například dopravní nehoda dvou osobních vozidel, tři zranění, dva lehce, jeden těžce

Dále se řiďte pokyny dispečera a co nejpřesněji odpovídejte na jeho otázky. Pokud potřebují zranění ošetření, požijte lékárničku a zásady první pomoci. Do příjezdu záchranných složek pokračujte v ošetřování/oživování zraněných, s vážně poraněnými komunikujte, aby neupadli do šoku nebo bezvědomí.

Kdy policii k nehodě volat?

  • Při nehodě došlo ke zranění osob
  • Dojde k hmotné škodě (na vozidlech, přepravovaných předmětech nebo jiném majetku) ve výši přes 100 000 Kč
  • Dojde k hmotné škodě menší než 100 000 Kč, ale s účastníkem nehody se nedohodnete na zavinění
  • Byla způsobena škoda na majetku třetí osoby
  • Nelze obnovit plynulost provozu

Přivolání policie se doporučuje pokud jste nuceni k přiznání své viny, další účastník nehody vás ohrožuje, účastníkem nehody je cizinec nebo viník nehody z místa ujel.

Pokud policii k nehodě nevoláte.

Jestliže nebylo zapotřebí k nehodě volat policii, je nutné dohodnout se s dalšími účastníky, kdo nehodu zavinil. Všechny důležité informace zapíšete do standardního tiskopisu, který jste zřejmě obdrželi při sjednání povinného ručení. Záznam o dopravní nehodě je vždy dobré vozit v autě. Nikdy nezapomeňte na podpisy účastníků, dejte si pozor na čitelnost zápisu.

Situaci po nehodě si co nejdůkladněji nafoťte, případně natočte video. Zajistěte si případné svědky, s nimiž si vyměňte kontaktní informace.

Jak nahlásit škodnou událost pojišťovně?

V současné době lze škodu hlásit osobně, písemně, online nebo telefonicky. Pokud si nejste jisti správným postupem, kontaktujte naši asistenční službu. Škodu pojišťovně hlásí všichni účastníci nehody.