DPS – Vše co potřebujete vědět

DPS (doplňkové penzijní spoření) je státem podporovaný spořicí produkt dlouhodobého charakteru s pravidelným ukládáním a obezřetným zhodnocováním peněžních prostředků. Smlouvu o DPS je možné sjednat od 1.1.2013 a je dána zákonem č.427/2011 Sb.

Sledujeme pro Vás chystané změny v Parlamentu ČESKE REPUBLIKY, a níže jsou odpovědi na některé dotazy, které nám kladete:

 1. Pokud chystané změny v oblasti státních příspěvků projdou poslaneckou sněmovnou ,kdy budou účinné? Změny v podmínkách pro vznik nároku na státní příspěvek bodou účinné od 1.7.2024.
 2. Kterých smluv by se týkalo prodloužení minimální spořicí doby? Podmínka pro vznik nároku na dávku v délce trvání spořicí doby nejméně 120 kalendářních měsíců se bude týkat výhradně nově sjednaných smluv.
 3. Jak se změní možnost přejít z transformovaného fondu (TF) do doplňkového penzijního spoření (DPS)? Pokud projde úspěšně sněmovnou, pak dostanou účastníci možnost přejít z TF u jedné penzijní společnosti přímo do DPS u jiné penzijní společnosti. Toto opatření má za cíl zvýšit motivaci k přechodu z původního produktu penzijního připojištění (PP/TF) do novějšího DPS.
 4. Dojde k úpravám v jednorázovém vyrovnání? Úprava jednorázového vyrovnání není součástí vládního návrhu, tudíž nemá žádný dopad do nových ani stávajících smluv.

Kdo si může sjednat DPS?

 • Státní starobní důchod je a bude nízký. Zajistěte si důstojnou penzi pro sebe.
 • Můžete sjednat dětem již od narození.
 • Nemusí jen rodiče ale taky i prarodiče.

Proč byste si měli sjednat DPS?

 • Zajistěte si důstojný život. Výše vyplácených důchodů je nyní 40% z průměrné hrubé mzdy.
 • Čím dříve začnete, tím silnějšího efektu můžete docílit.
 • Poznáte přesnou hodnotu v naší aplikaci MojeAllianz.
 • Pokud přijde špatná finanční doba a nemůžete si dovolit penzijní spoření, můžete ho zrušit a po dvouletém přispívání dostanete zpět své vložené příspěvky.
 • Když sjednáte DPS dětem získáte státní příspěvek již při spoření 300 Kč měsíčně. V 18 letech lze vybrat až 1/3 naspořených prostředků.
 • Daňové výhody – lze odečíst až 24000 Kč ročně a ušetřit tak na dani 3600 Kč.
 • Státní příspěvky a daňové výhody tak činí až 6360 Kč ročně.
 • Možnost na předdůchod.

Co je a kdo může čerpat předdůchod?

Předdůchod není to samé co předčasný důchod. Předdůchod je vyplácen z vlastních úspor doplňkového penzijního spoření u penzijní společnosti, nejde o státem vyplácený důchod. Pokud využijete tuto možnost, stát za Vás bude hradit sociální a zdravotní pojištění a Váš starobní důchod nebude krácen tak, jako by tomu bylo v případě předčasného důchodu.
Minimální doba trvání výplaty předdůchodu 2 roky až 5 let. Minimální výše měsíční splátky musí činit 30% průměrné mzdy podle MPSV.

Jak převést staré penzijní připojištění na nové doplňkové penzijní spoření?

 • Je třeba nejdříve převést staré penzijní připojištění na nové doplňkové penzijní spoření a poté převést do jiné společnosti.
 • Převod je možný pouze v rámci jedné penzijní společností.

Co se stane s naspořenými prostředky při úmrtí účastníka u smlouvy o DPS (doplňkovém penzijním spoření)?

 • Pokud účastník zemře a má naspořených 60 a víc měsíců a zároveň bylo účastníkovi 60 a víc let a uvedl ve smlouvě určenou osobu, pak má určená osoba nárok na jednorázové vyrovnání.
 • Pokud účastník zemře a má na smlouvě naspořených 1-59 naspořených měsíců a zároveň mu bylo měně než 60 let a uvedl na smlouvě určenou osobu, pak v tomto případě má určená osoba nárok na odbytné, vrací se státní příspěvky. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy se daní.
 • Pokud neevidujeme určenou osobu a zároveň platí, že účastník má naspořených 60 a víc měsíců a zároveň má účastník 60 a víc let jdou prostředky do dědictví včetně státních příspěvků a příspěvků zaměstnavatele, podléhá dědické dani.
 • Pokud neevidujeme určenou osobu a zároveň má účastník naspořených 1-59 měsíců a má méně než 60 let jdou prostředky do dědictví bez státních příspěvků, podléhá dědické dani.
 • Jednorázové vyrovnání je způsob výplaty prostředků z účtu účastníka, určená osoba obdrží naspořené úspory včetně státních příspěvků.

Pokud uvažujete o pořízení DPS je důležité si předem získat co nejvíce informaci. Může chvíli trvat, než se rozhodnete, zda je to pro Vás a vaši rodinu nejlepší volba. Doufáme, že Vám tento článek pomůže.

Co dělat při autonehodě

Získání řidičského průkazu je významný okamžik v životě člověka. Spolu s tím přichází i zodpovědnost. Například, jak se zachovat při autonehodě, jak se postarat o své vlastní zdraví i zdraví ostatních, kteří s Vámi cestují nebo jsou účastníky nehody. Níže si můžete podrobně přečíst některé rady, jak jednat v takové situaci a také jak vyplnit formuláře o dopravní nehodě a poškození vozidla.

Co dělat bezprostředně po autonehodě.

I když to může být velmi stresující situace, základem je zachovat klid.

Vyzkoušejte, jestli se můžete hýbat a zda je možné opustit vozidlo. Pokud s vámi cestují i další osoby, pokuste se zjistit jaký je jejich stav a zda jim nehrozí bezprostřední nebezpečí.

Ujistěte se, že máte vypnutý motor a zabrzděné vozidlo. Když necítíte benzín, spusťte výstražná světla – v opačném případě by hrozilo zažehnutí unikajícího paliva kvůli možnému zkratu ve vedení poškozeného vozu.

Opusťte vůz a nasaďte si výstražnou vestu. Zkontrolujte opět stav ostatních pasažérů – zda jsou při vědomí, dýchají, nemají zapadlý jazyk, nedochází u nich k masivnímu krvácení. Případně proveďte bezodkladnou první pomoc.

Místo nehody označte výstražným trojúhelníkem ve vzdálenosti cca 50 metrů od vozidla. Poté pomozte ostatním cestujícím opustit vozidlo. Nikdy nehýbejte s osobami, u nichž existuje podezření na zranění páteře. Odveďte pasažéry na bezpečné místo – dál od místa nehody, ideálně za svodidla. Pokud jsou účastníky nehody. Další vozidla, zkontrolujte stav jejich pasažérů.

Přivolejte pomoc, nejsnáze skrze centrální číslo 112, případně přes aplikaci Záchranka. S dispečerem mluvte srozumitelně, pokud možno klidně a pomaleji. Uveďte:

 • Své jméno a příjmení
 • Místo nehody – silnici nebo ulici, nejbližší obec, číslo na sloupu veřejného osvětlení, kilometrovník, významné orientační body (budovy, železniční přejezd, silo, potok atd.)
 • Popis nehody – například dopravní nehoda dvou osobních vozidel, tři zranění, dva lehce, jeden těžce

Dále se řiďte pokyny dispečera a co nejpřesněji odpovídejte na jeho otázky. Pokud potřebují zranění ošetření, požijte lékárničku a zásady první pomoci. Do příjezdu záchranných složek pokračujte v ošetřování/oživování zraněných, s vážně poraněnými komunikujte, aby neupadli do šoku nebo bezvědomí.

Kdy policii k nehodě volat?

 • Při nehodě došlo ke zranění osob
 • Dojde k hmotné škodě (na vozidlech, přepravovaných předmětech nebo jiném majetku) ve výši přes 100 000 Kč
 • Dojde k hmotné škodě menší než 100 000 Kč, ale s účastníkem nehody se nedohodnete na zavinění
 • Byla způsobena škoda na majetku třetí osoby
 • Nelze obnovit plynulost provozu

Přivolání policie se doporučuje pokud jste nuceni k přiznání své viny, další účastník nehody vás ohrožuje, účastníkem nehody je cizinec nebo viník nehody z místa ujel.

Pokud policii k nehodě nevoláte.

Jestliže nebylo zapotřebí k nehodě volat policii, je nutné dohodnout se s dalšími účastníky, kdo nehodu zavinil. Všechny důležité informace zapíšete do standardního tiskopisu, který jste zřejmě obdrželi při sjednání povinného ručení. Záznam o dopravní nehodě je vždy dobré vozit v autě. Nikdy nezapomeňte na podpisy účastníků, dejte si pozor na čitelnost zápisu.

Situaci po nehodě si co nejdůkladněji nafoťte, případně natočte video. Zajistěte si případné svědky, s nimiž si vyměňte kontaktní informace.

Jak nahlásit škodnou událost pojišťovně?

V současné době lze škodu hlásit osobně, písemně, online nebo telefonicky. Pokud si nejste jisti správným postupem, kontaktujte naši asistenční službu. Škodu pojišťovně hlásí všichni účastníci nehody.

Pojistěte si podnikání u Allianz

Podnikáte a nemáte svůj byznys zabezpečený? Je na čase udělat s novým rokem změnu. Navštivte jednu z poboček Allianz, kde s vámi sjednají pojištění pro podnikatele snadno a rychle. Vše vám podrobně vysvětlí, abyste si byli jisti, že s jejich pojištěním nešlápnete vedle.
Pojištění s názvem Moje firma komplexně zabezpečí vaše podnikání – budete mít pojištěnou jak odpovědnost a rizika, tak i váš movitý a nemovitý majetek. Můžete si vybrat ze čtyř balíčků (Komfort, Plus, Extra a Max), které se liší různým rozsahem krytí. Ke každému si navíc můžete připojistit i náhradu škod způsobených zemětřesením.

A jaké výhody pojištění Moje firma nabízí? A jaké výhody pojištění Moje firma nabízí?

 • Komplexní krytí rizik – pojištění movitého majetku, budov i rizik spjatých s podnikáním.
 • Jednoduchost – jednoduchý výběr ze čtyř optimalizovaných balíčků.
 • Pojištění odpovědnosti – je základní součástí všech balíčků.
 • Asistenční služby – zajištění a úhrada pomoci při nečekaných pohromách je na nás.

Osmileté celosvětové olympijské a paralympijské partnerství s Allianz odstartováno!

Naším posláním je mimo jiné budovat partnerství s organizacemi, které sdílejí stejné hodnoty.

Od 1. ledna 2021 jsme odstartovali osmileté partnerství s olympijským i paralympijským hnutím.

Toto partnerství vnímáme jako zachycení emocionálního ducha našeho podnikání a jeho prostřednictvím chceme inspirovat miliony lidí po celém světě právě těmito příběhy o lidském úspěchu prostřednictvím sportu.

„Společnost Allianz je hrdá na to, že je globálním pojišťovacím partnerem pro olympijské a paralympijské hnutí,” uvedl generální ředitel Allianz SE Oliver Bäte. „Z pozice podporovatele celého ekosystému sportu a díky společným základním hodnotám, jakými je profesionalita, přátelství, inkluze a respekt, se skupina Allianz se svými 147 000 zaměstnanci těší, že se bude moci starat a podporovat sportovce s jejich rodinami a ambicemi.”

,,Naše týmy již společně pracují na podpoře sportovců a celého olympijského hnutí. Se začátkem tohoto nového olympijského roku se těšíme i na začátek naší celosvětové spolupráce s Allianz,“ tvrdí předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. „Allianz zviditelňuje sportovce a hodnoty ztělesňující paralympijské hnutí a my se těšíme na další etapu naší spolupráce,” dodal předseda Mezinárodního paralympijského výboru Andrew Parsons.

Partnerství je uzavřeno na dobu od roku 2021 do 2028.

Pátý rok za sebou jsme v soutěži Finparáda.cz

V soutěži Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2020 jsme obhájili první místo v kategorii Rizikové životní pojištění s produktem Allianz ŽIVOT. ??
Na medailové pozice jsme se však dostali i v kategoriích Doplňkové penzijní spoření ? a Cestovní pojištění.?

Allianz byla a je průkopníkem a inovátorem napříč všemi produkty dostupnými klientům na trhu.

Naší srdeční záležitostí je, jak jinak, životní pojištění. Allianz má dlouhodobě jedno z nejlepších životních pojištění na trhu. Důkazem jsou mnohá ocenění laické i odborné veřejnosti dnes i v minulosti. Pokud něco umíme skutečně dobře, tak je to zajistit klienty v nejdůležitějším pojištění, a to je zajištění jejich životů. V následujících 8 letech bude Allianz jistit i životy a zdraví všech sportovců v rámci Olympijského a Paralympijského výboru, jejímž partnerem jsme se stali.

Allianz se celosvětově v následujících letech řídí mottem: „ We secure your future“.

Já a můj tým to cítíme podobně: „Kryjeme Vám záda, žijte se“.

Stát se součástí nehody není pro nikoho příjemné

Aby byl však proces registrace škody pro klienty co nejjednodušší, připravili jsme nový a jednoduchý postup hlášení a sledování stavu škody. Hlášení tak zvládne každý klient sám do dvou minut.

Naše pobočky zůstávají otevřené

Zároveň ale využíváme všech digitálních možností na maximum a jsme tak plně připraveni sjednat s klienty naše produkty bez nutnosti osobního kontaktu.

Opět jsme to dokázali! ?

Jsme velmi rádi, že zůstáváme světovou jedničkou v pojišťovnictví a že jsme se navíc dostali mezi 40 nejlepších globálních značek. ? Tento úspěch je možný pouze s podporou našich klientů, partnerů a zaměstnanců. Moc děkujeme za vaši důvěru a loajalitu i v těchto náročných dobách. ???

Konec papírování!?

Životní pojištění, pojištění majetku nebo autopojištění s námi můžete sjednat i z pohodlí vašeho domova.